dinsdag 4 mei 2021

Heulen met de vijand

 
Zondagavond zag ik de poster langskomen.
Meewarig schudde ik het hoofd en de eerste gedachte die bij mij opkwam was: Hoe diep kun je zinken.....
De reacties de volgende morgen in kranten en andere media waren niet van de lucht. Woede, verbolgenheid en afschuw. 

Je kunt je afvragen of het nog wel verstandig is om te reageren op de infantiele aandachttrekkerij van deze sneue, onzekere figuren die constant bevestiging zoeken voor hun rabiate ideeën, waarschijnlijk om hun eigen twijfels weg te drukken. De Baudetjes, de Trumps en de Engeltjes. Zij willen aanhoudend aandacht en steun voor hun gedachtengoed, hun eigen onzekerheid verhullend door branieachtig, provocerend en bruuskerend optreden, opdat ze toch vooral niet in de vergetelheid geraken en alleen achterblijven, overgeleverd aan al hun twijfels. Ze hebben publiek nodig, klapvee en bewonderaars. Ach, en in elke samenleving heb je mensen die denken dat het gezond verstand in de onderbuik zetelt en die deze gevoelens met graagte cultiveren. Zij zullen deze twijfelaars enthousiast toejuichen en hen zo bestendigen in "hun" gelijk.

Vooral het misbruik van het logo van Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, om een statement te maken tegen de corona maatregelen van de regering, schiet velen in het verkeerde keelgat. Het wordt bestempeld als ongepast, weerzinwekkend en blijk gevend van het ontbreken van enig historisch besef bij de ondertekenaars van het affiche.

Al vaak is afkeurend gereageerd op het vergelijken van de corona pandemie met de Tweede Wereldoorlog.
Natuurlijk, het zijn absoluut twee niet met elkaar te vergelijken grootheden. Maar goed, als FvD ervoor kiest om de herdenking van 75 jaar vrijheid, het einde van de Tweede wereldoorlog, te besmeuren met de aantijging dat onze regering met haar corona maatregelen diezelfde vrijheid de das heeft omgedaan, dan wil ik die vergelijking nog wel even doortrekken......

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen en vijf jaar lang zou zij als bezetter het Nederlandse volk haar vrijheid ontnemen. De Duitser, dàt was de vijand en dappere Nederlanders kwamen hiertegen in verzet en probeerden door allerlei acties de Duitse oorlogsmachine te ontregelen. Maar.... er waren ook Nederlanders die die Duitse bezetting helemaal niet zo erg vonden, ja, haar zelfs toejuichten en zich wel konden vinden in het gedachtengoed van Hitler. Zij verenigden zich in de Nationaal Socialistische Beweging en heulden met de vijand.
Bij de uitbraak van de Covid-19 pandemie, begin 2019 brak ook paniek uit en heerste er in eerste instantie grote wanorde. De regering werd keihard geconfronteerd met haar jarenlange bezuinigingen op de zorg en was in eerste instantie niet bij machte adequaat te reageren. (Een vergelijking met de belabberde toestand van het Nederlandse leger bij het uitbreken van de Tweede wereldoorlog is gemakkelijk gemaakt!) 
Zelfs FvD verweet de regering laksheid omdat te laat werd overgegaan tot een lock down! 
Terwijl de regering (met heel veel vallen en opstaan) trachtte de epidemie het hoofd te bieden, vond er binnen FvD een verschuiving in het denken plaats. Ach, het viel eigenlijk allemaal wel mee en al die rigide maatregelen van de regering waren helemaal niet nodig. In hun ogen was niet langer het virus de vijand, maar de regering! Net zoals de NSB'ers zich keerden tegen het verzet tegen de Duitsers en zich er niet voor schaamden om hen aan de vijand te verraden, zo keerde FvD zich tegen de corona maatregelen van de regering die uiteindelijk de werkelijke vijand, het virus, moeten verslaan......
Juist dat saboteren van de corona maatregelen zal de oorzaak zijn dat de uiteindelijke overwinning op het virus en de daarmee gepaard gaande vrijheid langer op zich laten wachten.
Heulen met de vijand......

Een van de ondertekenaars van het affiche is "properganda.nl". Properganda is een initiatief van Koen Verhagen, een man uit de reclamewereld. Waar reclame een commerciële boodschap brengt, wil propaganda een ideologie ondersteunen. Beiden hebben echter als eigenschap dat de informatie die gegeven wordt niet altijd strookt met de waarheid; goede kenmerken worden overdreven en uitgelicht, terwijl de mindere eigenschappen onder het tapijt geveegd worden. Bij reclame weten we dat en is de boodschap vaak nogal doorzichtig, terwijl het venijnige van propaganda is dat het niet altijd als propaganda te onderscheiden is. De woordspeling "properganda" die Verhagen in zijn naamgeving gebruikt is eigenlijk een prachtig voorbeeld van de grote leugen die in menig propagandistische boodschap schuilgaat. "Proper" betekent immers "rein, schoon, netjes", en dat zijn de uitingen van Properganda allesbehalve!
De gewraakte poster is propaganda in de slechtste betekenis van het woord, want het woord propaganda heeft sinds diezelfde Tweede Wereldoorlog een slechte naam. Propaganda is misleidend en manipulatief en was een geducht wapen van de Duitse bezetter en werd als zodanig door propagandaminister Joseph Goebbels breed ingezet.
Met propaganda, verhalen over avontuur en een betere toekomst, werden jonge Nederlandse jongens tijdens de Tweede Wereldoorlog verlokt om dienst te nemen in de Wehrmacht om later, aan het einde van de oorlog, dienst te doen als kanonnenvoer aan het Oostfront......
Óók slachtoffers van de oorlog. Slachtoffers van leugens en manipulatie......

Om 20.00 uur gedenken we hen die de hoogste prijs betaalden voor onze vrijheid.
Een vrijheid, die niet vanzelfsprekend is, maar elke dag gekoesterd en ook bevochten moet worden opdat we haar nooit meer verliezen.
En leugens en manipulatie zijn misschien wel de grootste bedreigingen van vrede en vrijheid.......
Geen opmerkingen:

Een reactie posten